Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Huninga’s Watersport
Versie 19-04-2013

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuractiviteiten van Watersportbedrijf Huninga’s B.V., handelend onder de namen Huninga’s Watersport en Zeilschool Blauwestad. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien bepaalt Watersportbedrijf Huninga’s B.V. of er wel of geen verhuur plaatsvindt of doorgang kan vinden. Het doel van deze voorwaarden is het verschaffen van duidelijkheid over de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder.

Begrippen
1. De verhuurder is Watersportbedrijf Huninga’s BV.
2. De huurder is een persoon of organisatie die een boot of meerdere boten huurt bij verhuurder.
3. Onder huurboot wordt het vaartuig verstaan dat aan de huurder wordt verhuurd.
4. Het vaargebied betreft het gebied waar de huurder met de huurboot mag varen.

Leeftijd, vaarkwaliteiten en zwemvesten
5. De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders en bestuurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht.
6. De huurder dient over voldoende vaarkwaliteiten te beschikken. Bij het huren van een zeilboot is voldoende zeilervaring vereist. De verhuurder heeft het recht om potentiële huurders op deze grond te weigeren.
7. De verhuurder verstrekt zwemvesten aan alle opvarenden indien de huurder hierom vraagt. De verhuurder adviseert opvarenden in de huurboot een zwemvest te dragen. In een kano of kajak is het dragen van een zwemvest verplicht.

Reserveren, betalen en annuleren
8. De huurder kan boten reserveren bij de verhuurder. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen.
9. De huurder dient de huursom contant of per PIN te voldoen voor aanvang van de huurperiode.
10. De huursom is inclusief brandstof.
11. Indien de huurder de huurboot niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt, dan kan de verhuurder hiervoor extra kosten in rekening brengen.
12. Annuleren is kosteloos mogelijk indien de huurperiode wordt verplaatst naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Indien de huurperiode niet verplaatst kan worden dan kan de verhuurder annuleringskosten in rekening brengen bij de huurder.
13. De verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden de reservering annuleren. De verhuurder zal hierbij voor aanvang van de huurperiode contact met de huurder opnemen. In dit geval is sprake van overmacht en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Varen, gedragsregels en vaargebied
14. De huurder dient de huurboot als goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
15. De verhuurder verstrekt aan de huurder een kaart van het toegestane vaargebied. Indien de huurder hiervan af wil wijken is voor aanvang van de huurperiode toestemming van de verhuurder nodig.
16. Het is niet toegestaan om uit te varen met een zeilboot bij een (voorspelde) windkracht 6 Beaufort of meer.
17. De huurder dient zich te houden aan het maximaal aantal opvarenden dat op de huurboot van toepassing is.
18. De huurder dient zich te houden aan het Binnenvaart Politie Reglement en de maximale vaarsnelheden in het vaargebied.
19. De huurder dient zich te houden aan de voorschriften van de verhuurder met betrekking tot bruggen, duikers en andere obstakels in het vaargebied.
20. De huurder dient ervoor te zorgen dat de bestuurder van de huurboot niet onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen.
21. De huurder dient de huurboot na afloop van de huurperiode netjes en schoon in te leveren bij de verhuurder.

Borg en schade
22. De verhuurder zorgt ervoor dat de huurboot voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert.
23. De verhuurder zorgt voor een adequate WA- en Cascoverzekering van de huurboot.
24. De huurder hoeft voor aanvang van de huurperiode geen borgsom te betalen. De huurder heeft echter wel een eigen risico van 250 euro bij schade aan of verlies van de huurboot of schade aangebracht aan derden.
25. De huurder dient verlies van de huurboot, ontstane schade aan de huurboot en/of aan derden toegebrachte schade direct aan de verhuurder te melden.
26. Indien bij een motorsloep een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is, dan dient de huurder de motor direct uit te zetten en de verhuurder te bellen op telefoonnummer 06-52307528.
27. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant of per pin te voldoen aan de verhuurder.
28. Bij schade door grove nalatigheid wordt niet alleen het eigen risico, maar het volledige schadebedrag bij de huurder in rekening gebracht.
29. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, lichamelijk letsel en diefstal of vermissing van privégoederen.
30. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de huurboot te (laten) verrichten.

Reserveer nu een sloep, motorboot, zeilboot of kano!

Print deze pagina

Contact

Watersportbedrijf Huninga's

Work
Jachthaven Midwolda
Strandweg 1
9682 RP MidwoldaThe Netherlands
GEO: 53.19760, 7.03225
Tel. Work06 - 523 075 28
www.watersporthuningas.nl
info@watersporthuningas.nl
KvK: 020 980 80